İşNet | Anadolu Sigorta Ticari Siber Güvenlik Poliçesi

ANADOLU SİGORTA TİCARİ SİBER GÜVENLİK POLİÇESİ

Anadolu Sigorta’nın sunduğu “Türkiye’nin İlk Standart Kapsamlı Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi" ile bir siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan zararlar, idari para cezaları, siber fidye hasarlar ile bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları belli koşullar ve istisnalar çerçevesinde standart limitler ve makul primlerle teminat altına alınmaktadır.


Neleri Kapsar?

  • Veri Koruma Hasarı
  • İş Durması
  • İdari Para Cezaları
  • Siber Fidye Hasarı
  • Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Sorumluluğu
  • Veri İhlali Masrafları

Sık Sorulan Sorular


Hemen Başvurun