Başvuru Formu

 
 
 
 
   
 
 
 
 

*Kişisel verilerimin bana özel hizmetler oluşturulması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.

*İşNet KVKK Aydınlatma Metni ile Açık Rıza Metnini okudum, www.isnet.net.tr üzerinden işbu Başvuru formu kanalıyla kişisel verilerimin 6698 Sayılı KVK Kanununun öngördüğü amaç, kapsam ve kategorilerde toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına açık rızam ile birlikte onay veriyorum.