Dijital-donusum-nedir-isnet-blog.png

Dijital Dönüşüm Nedir?

3.03.2020

Bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin hızlı, para ve zaman tasarrufu sağlayarak dijital (elektronik) ortama taşınması dijital dönüşüm olara...

DETAY

e-mustahsil-makbuzu-nedir-isnetblog.jpg

e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) Nedir?

3.03.2020

Müstahsil makbuzunun, Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarında e-ortamda oluşturulması ve raporlaması ile; hem kağıt hem de e-ortamda muhafazası ve ibrazını kapsayan bir uygu...

DETAYe-fatura-mukellefleri-kimlerdir-isnet-blog.png

e-Fatura Mükellefleri Kimlerdir?

8.10.2019

Yasaya göre, 2017 yılı ve sonrası brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan firmalar e-fatura mükellefi olarak kabul edilir. İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapa...

DETAY