Blog

e-Arşiv Fatura Nedir? Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

8.10.2019

Dijitalleşme bugün hayatımızın her alanında kendini gösteren ve 7’den 70’e adapte olduğumuz bir süreç. Dijitalleşme ile hayatımıza giren önemli konulardan biri de e-arşiv faturalar. Bu yazımızda, e-faturalar hakkında yanlış bilinenleri ve e-fatura kullanmanın faydalarını bulabilirsiniz.

e-Faturanın, hukuki olarak normal kesimi yapılan matbaa usulü faturadan hiçbir farkı yoktur. Alınan mal ya da hizmetin bedeli olarak sunulan bu belgeler, yıllar içerisinde sayısız evrim geçirmiştir ve bugün, e-faturalar da geçerliliği uluslararası geçerli belgeler arasında yer almaktadır.

e-Arşiv fatura kullanımı firmalara iki konuda avantaj sağlar. Bunların birincisi, e-fatura dosya takibini ve yönetim sürecini kolaylaştırır. Çünkü günümüzde firmalar, yönetim süreçlerini dijital ortama aktarma konusunda büyük bir yarış içindedir ve dijitalleşmenin önemli basamaklarından biri olarak e-arşiv fatura kullanımı karşımıza çıkmaktadır.

e-Arşiv fatura ve e-fatura birbirlerinden farklı terimlerdir. e-Fatura kullanımında karşıdaki kişinin de e-fatura kullanması gerekli iken, e-arşiv fatura kullanımında faturanın kesildiği tarafın e-dönüşümden faydalanma zorunluluğu yoktur. Ayrıca e-arşiv faturaları, uygun koşullar altında elektronik ortamda gönderebileceği gibi kağıt olarak da teslim edilebilmektedir.

 

e-Arşiv Fatura Kullanıcısı Olma Zorunluluğu

e-Arşiv fatura kullanma zorunluluğu 2015 senesinde ilgili kanun içerisinde yerini almıştır ve 2016 Ocak ayından itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu zorunluluk ile birlikte e-arşiv fatura kullanma yükümlülüğü içerisinde olan şirketler, bu e-dönüşüm sürecinde iki yöntemden birini seçebilirler. Kendi bilgi işlem sistemi yeterli olan kullanıcılar, gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-arşiv fatura uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler. Özel entegrasyon yönteminde ise e-Arşiv Fatura kullanmak isteyen mükellefler mali mühür sertifikası ile entegratör firmalara başvuru yaparak bu uygulamadan faydalanabilirler.

 

e-Arşiv Faturanın Sağladığı Avantajlar

e-Arşiv fatura uygulamasına geçen firmalar, tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturup kanuni süresi boyunca elektronik ortamda saklayabildikleri gibi, uygun koşullar altında müşterilerine faturalarını kağıt olarak da teslim edebilmektedir. Ayrıca uygulama sayesinde arşivleme ve işçilik maliyetleri de azalmaktadır.