Blog

e-Fatura Mükellefleri Kimlerdir?

8.10.2019

Yasaya göre, 2017 yılı ve sonrası brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan firmalar e-fatura mükellefi olarak kabul edilir. İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan firmalar için ise brüt satış hasılatı sınırı 5 milyon TL’dir.

2018 yılı cirosu 10 milyon TL ve üzeri olan firmaların, en geç 31.12.2019’da başvurularını tamamlayıp 01.01.2020 itibariyle e-defter ve e-fatura kullanmaya başlamaları gerekmektedir. e-Fatura mükellefiyeti zorunlu olup e-faturaya belirtilen tarihte geçiş yapmayan firmalara Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

 

e-Fatura mükellefi iseniz, 3 farklı şekilde sisteme geçiş yapabilirsiniz. Bunlar;

  • GİB Portal (Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesi üzerinden)
  • GİB ile Entegrasyon (kendinize ait bilgi işlem sisteminizin Başkanlığın sistemine entegrasyonu)
  • Özel Entegratör