TEKNOLOJİK ALTYAPIMIZ

İleri Teknolojiye Sahip Yaygın ve Güçlü Bir Altyapı

Kurulduğu günden bu yana gelişen ihtiyaç ve teknolojilere paralel olarak yatırımlarını aralıksız sürdüren İşNet;

 • Türk Telekom, GSM ve Yurtdışı telekom operatörleriyle yapmış olduğu ara bağlantıları,
 • İstanbul’da uluslararası standartlardaki veri merkezleri ile,
 • Türkiye'nin 81 ilinde MPLS tabanlı PoP noktası bulunan “TÜRKİYE’nin Yeni Nesil Telekom Operatörü” olarak

farklı sektörlerde hizmet veren her ölçekteki şirkete ve kamu kurumlarına geniş bir çözüm ağı sunuyor.

Kalite Yönetim Sistemleri Politikamız

İşNet bünyesinde bulunan ve kurum kültürünün bir parçası haline gelmiş olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 20000 Hizmet Yönetim Sistemi ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standartlarına ait kalite yönetim sistemleri politikalarımız:

 • Yönetim sistemlerimizin işletilmesi ve devamlılığı için bir Yönetim Sistemleri Takımı kurmak, koordine etmek, ilgili rol ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak.
 • Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği ve Servis Yönetim Sistemleri gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak ve Servis Yönetiminin etkinliğini sağlamak amacıyla sistemde risk analizi ve değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskler için risk işleme faaliyetleri yürütmek.
 • Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği ve Servis Yönetimi’ne ilişkin riskleri azaltmak ve hizmetlerimizin kalitesini sağlamak için gerekli çalışanlarımızın yetkinliğini artıracak eğitim, donanım, yazılım ve diğer kontrollere gerekli kaynakları ayırmak,
 • Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Kalite ve Servis Yönetim Sistemleri’nin yürütülmesi için kullanılan süreç ve faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi amacıyla düzenli gözden geçirmeler gerçekleştirmek.
 • Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Kalite ve Servis Yönetim Sistemleri’nin bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği tüm personelin ve iş ortaklarının yönetim sistemlerine katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirme ve teşvik sağlamak,
 • Değişen dünyada teknolojik gelişmeleri öncül olarak takip ederek farklılaşan müşteri beklentilerini karşılamak, müşteri memnuniyetini sağlamak.
 • Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Kalite ve Servis Yönetim Sistemleri’nin verimliliğini, standartlara ve yasal mevzuatlara uyumunu iç ve dış denetimlerle kontrol etmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak.
 • Hizmetlerimizin kalitesi ile birlikte güvenirliliğini sağlamak.
 • Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Kalite ve Servis Yönetim Sistemleri’nin prensiplerini kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulamak.
 • İş sürekliliği ve Servis Yönetim Sistemi gereksinimleri kapsamında hizmet alan müşterilerimize sözleşmeler içerisinde taahhüt ettiğimiz servis seviye gereksinimlerine uyum sağlamak.