TEKNOLOJİK ALTYAPIMIZ

İleri Teknolojiye Sahip Yaygın ve Güçlü Bir Altyapı

Kurulduğu günden bu yana gelişen ihtiyaç ve teknolojilere paralel olarak yatırımlarını aralıksız sürdüren İşNet;

 • Türk Telekom, GSM ve Yurtdışı telekom operatörleriyle yapmış olduğu ara bağlantıları,
 • İstanbul’da uluslararası standartlardaki veri merkezleri ile,
 • Türkiye'nin 81 ilinde MPLS tabanlı PoP noktası bulunan “TÜRKİYE’nin Yeni Nesil Telekom Operatörü” olarak

farklı sektörlerde hizmet veren her ölçekteki şirkete ve kamu kurumlarına geniş bir çözüm ağı sunuyor.

Kalite Yönetim Sistemleri Politikamız

İşNet olarak, küresel gelişim ile yoğunlaşan rekabetçi pazarda başarılı olabilmek için Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Kalite ve Servis Yönetim Sistemleri kapsamında;

 • Yönetim sistemlerimizin işletilmesi ve devamlılığı için bir Yönetim Sistemleri Ekibi kurmayı, koordine etmeyi, ilgili rol ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlarız.
 • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak ve sistemlerin etkinliğini sağlamak amacıyla risk analizi ve değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan kritik riskler için risk işleme faaliyetleri yürütmeyi, tanımlanan fırsatları yakalayabilmek için aksiyonlar almayı sağlarız.
 • Hizmetlerimizin kalitesini arttırmak için çalışanlarımızın yetkinliğini arttıracak eğitim, donanım ve yazılım için gerekli kaynakları ayırmayı sağlarız.
 • Süreç ve faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi amacıyla düzenli gözden geçirmeler gerçekleştirmeyi sağlarız
 • Bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği tüm personelin ve iş ortaklarının yönetim sistemlerine katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirmeyi ve teşvik etmeyi sağlarız.
 • Değişen dünyada teknolojik gelişmeleri takip ederek farklılaşan müşteri beklentilerini karşılamayı, müşteri memnuniyetini sağlarız.
 • Standartlara ve yasal mevzuatlara uyumunu iç ve dış denetimlerle kontrol etmeyi ve sistemi sürekli uyumlu kılmayı sağlarız.
 • Hizmetlerimizin kalitesi ile birlikte güvenirliliğini sağlarız.
 • Kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulamayı sağlarız
 • Hizmet alan tüm müşterilerimize sözleşmelerde tanımlı tüm gereksinimlere uyum sağlarız.
 • COBIT çerçevesi kapsamında gerekliliklerin sağlanabilmesini teminen, yönetişim bakış açısı ile kontrolleri tesis etmeyi sağlarız.