İşNet | Teknolojik Altyapımız
TEKNOLOJİK ALTYAPIMIZ

İleri Teknolojiye Sahip Yaygın ve Güçlü Bir Altyapı

Kurulduğu günden bu yana gelişen ihtiyaç ve teknolojilere paralel olarak yatırımlarını aralıksız sürdüren İşNet;

 • Türk Telekom, GSM ve Yurtdışı telekom operatörleriyle yapmış olduğu ara bağlantıları,
 • İstanbul’da uluslararası standartlardaki veri merkezleri ile,
 • Türkiye'nin 81 ilinde MPLS tabanlı PoP noktası bulunan “TÜRKİYE’nin Yeni Nesil Telekom Operatörü” olarak

farklı sektörlerde hizmet veren her ölçekteki şirkete ve kamu kurumlarına geniş bir çözüm ağı sunuyor.

Yönetim Sistemleri Politikamız;

İşNet olarak, müşteri memnuniyetini sağlamak ve küresel gelişim ile yoğunlaşan rekabetçi pazarda başarılı olabilmek için Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Kalite ve Servis Yönetim Sistemleri ve Ödeme Güvenliği Sistemleri kapsamında;

 • Yönetim sistemlerimizin işletilmesi ve devamlılığı için Yönetim Sistemleri Ekibi kurmayı, koordine etmeyi ve ilgili rol ve sorumlulukların yerine getirilmesini,
 • Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak ve sistemlerin etkinliğini sağlamak amacıyla risk analizi ve değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan kritik riskler için risk işleme faaliyetleri yürütmeyi, tanımlanan fırsatları yakalayabilmek için aksiyonlar almayı,
 • Hizmetlerimizin kalitesini arttırmak için çalışanlarımızın yetkinliğini arttıracak eğitim, donanım ve yazılım için gerekli kaynakları ayırmayı,
 • Süreç ve faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi amacıyla düzenli gözden geçirmeler gerçekleştirmeyi,
 • Bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği tüm personelin ve iş ortaklarının Yönetim Sistemleri’ne katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirmeyi ve teşvik etmeyi,
 • Değişen dünyada teknolojik gelişmeleri takip ederek farklılaşan müşteri beklentilerini karşılamayı, müşteri memnuniyetini arttırmayı,
 • Standartlara ve yasal mevzuatlara uyumunu iç ve dış denetimlerle kontrol etmeyi ve sistemi sürekli uyumlu kılmayı,
 • Hizmetlerimizin kalitesi ile birlikte güvenirliliğini arttırmayı,
 • Kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulamayı,
 • Hizmet alan tüm müşterilerimize sözleşmelerde tanımlı tüm gereksinimlere uyumun sağlanmasını,
 • PCI DSS kontrollerinin, paydaşlarımızla birlikte etkin işletim ve yaygınlaştırılmasını,
 • Hizmetlerimizin ve süreçlerimizin sürekliliğini sağlamak amacıyla gerekli kaynakların ayrılmasını,
 • COBIT çerçevesi kapsamında gerekliliklerin sağlanabilmesini teminen, yönetişim bakış açısı ile kontrolleri tesis etmeyi sağlarız.