Sizi Arayalım
işnet
EN
Güvenlik Konusunu Hafife Almayın, İş Ortağınızı Doğru Seçin!

Güvenlik çözümleri, modern dijital dünyada karmaşıklığın giderilmesi ve risklerin yönetilmesinde önemli bir role sahip. Yeni gelişen teknolojilerin geleneksel şirket yapıları içerisine entegre edilmesi, kurumsal tecrübe ve vizyoner bir bakış açısına ihtiyaç duyar. Sürekli artan siber saldırıların mücadelesinde, şirketlerin sadece kendi yetkinliklerinden ziyade, iş ortaklarının da teknik ve iş bazlı yetkinlikleri de ön plana çıkmakta. Bu noktada entegrasyonu gerçekleştirecek iş ortağının hem kurumsal tecrübesi hem iş/sektör odaklı bakış açısı hem de teknik yetkinliğinin kalitesinin müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması şart. Siber güvenlik alanında organizasyonel, metodolojik ve teknolojik yatırımlarıyla şirketlerin dijital dünyadaki ihtiyaçlarını karşılamada güvenilir, kurumsal ve vizyoner iş ortağı konumunda olduklarını vurgulayan İşNet Genel Müdürü Mehmet F. Can, kurumsal tercihlerde gereklilikleri şöyle anlattı:

“Güvenlik operasyonları; bir şirketin hem bugününü hem de geleceğini korumak ve garanti altına almak için temel bileşen. Bir şirketin dijital dünyadaki varlığını sürdürebilmesi için siber güvenlik noktasında yapacağı yatırımları iç motivasyon ve dış motivasyon olarak belirlemesi gerek. İç motivasyon; şirket organizasyonunun yapısı, çalışma prensipleri ve çalışanlarının bu konudaki farkındalığı ve yaklaşımından oluşur. Dış motivasyon ise bulunduğu sektörün fırsatları, rekabet ortamı, itibar ve tehditleri gibi şirketten bağımsız değişkenler. Bununla birlikte, yatırımların maliyeti, yönetimi, sürekliliği ve şirkete olan maddi, manevi katkısı da önem taşır. İşNet bu noktada, hem kendi kaynakları, yani yerel ve uluslararası tecrübeye sahip uzman siber güvenlik ekibi ve teknoloji yatırımları hem de sahip olduğu iş ortaklıkları ile şirketlerin güvenlik yatırımlarını doğru bir şekilde yapmasına olanak sağlar. Sunduğu yönetimsel ve mimari danışmanlıklar ile şirketlerin dijital dünyadaki varlıklarını sürdürmesi ve itibarlarını korumasında rehberlik eder.”

Rekabetin doğru yapılması hem şirketlere hem müşterilere her alanda pozitif katkı sağlar. Doğru rekabet, sektörel kalitenin oluşması ve korunmasının da garantörü. Bu bağlamda gerçekleştirilen işbirlikleri, Mehmet F. Can’a göre, hem ülkemizin hem güvenlik ekosisteminin hem şirketlerin olgunluğunun artmasında ve kalitenin yükselmesinde önemli rol oynar. Böylelikle yöneticilerin ajandasında ilk sıralarda yer edinecek siber güvenlik konusu ve buna yapılacak yatırımlar, ülkemizin milli güvenliğinde ve gelecekteki itibarında proaktif şekilde kilit faktör olacak. Bu noktada Mehmet F. Can, 2019 yılı güvenlik önceliklerini şöyle anlattı:

“Dijitalleşme, sağladığı sayısız faydalara ek olarak, bazı sorunların da ortaya çıkmasını tetiklemekte. Şimdiye kadar teknoloji boyutuyla değerlendirilen sorunların psikolojik ve sosyolojik boyutları daha belirgin hale gelecek. Siber güvenlik dünyasında ise öncelik her zamanki gibi insan ve organizasyon olmalı. Şirket yönetimlerinin bu konularda üstleneceği liderlik ile önce kendi çalışanlarının ve organizasyonunun ihtiyaçlarını güvenlik açısından doğru belirlemesi, karşılaması ve sürdürülebilir hale getirmesi bir mecburiyet. Bununla birlikte, karmaşıklaşan dijital varlıkların korunmasında doğru süreç, altyapı ve yöntemleri sağlayan iş ortağının seçimi de hayati önem taşır. Böylelikle şirketler, odağını ve kaynaklarını doğru öncelikle yönetirken güvenlik tehditleri ile mücadelede kaliteli işbirlikleri oluşturur. İşNet, siber güvenlik alanında sunduğu yönetilebilir güvenlik hizmetleri, siber güvenlik operasyon merkeziKVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu)/GDPR/ISO 27001 uyumluluk hizmetlerinin yanında mimari ve yönetimsel danışmanlıklarıyla müşterilerine üst düzey fayda sağlar.”


BT Haber Gazetesi / 2019