Sizi Arayalım

Gelecekteki başarı, birlikte çalışan birçok aktör gerektiriyor

Bu bağlamda tek bir şey önemli - geleceğin teknolojileri her zaman araştırma ve geliştirmede yeni yollar gerektiriyor. Bunlar sadece, her büyüklükteki ve tüm sektörlerdeki şirketler eşit bir temel üzerinde birlikte çalıştıklarında başarılı bir şekilde uygulanabiliyor.

Burada kilit nokta, dijital ve endüstriyel uzmanlığı birleştirmek. Belirli sektörler, on yıllardır endüstriyel uygulamalarına ilişkin derin bir bilgi birikimi edindi ve bu kavrayış, endüstriyel ortamlarda dijital çözümler ve yapay zeka, sınır bilişim (edge computing) ve otonom taşıma sistemlerinin uygulanmasında vazgeçilmez. Dahası, bu karmaşık konu; işletme (business), bilim ve devletten çok çeşitli aktörlerin becerilerini gerektiriyor.

 

Devlet; araştırma, altyapı, BT güvenliği ve eğitim için itici güç sağlamalı

Ulusal sınırlar çevresinde, koordineli bir şekilde devletin doğru düzenleyici gücü olması önemli. Özellikle burada dört husus çok büyük önem taşıyor:

1. İhtiyaç duyulan şey, inovasyonların büyüyebileceği — uygulamayla ilgili araştırma ve yatırımları destekleme yoluyla — bir ekosistem. Bu, geleceğin teknolojilerinin hızlı bir şekilde kullanılabilir ürünler haline gelmesinin tek yolu.

2. İyi bir BT altyapısı ve hızlı internet erişimi temel gereklilikler. Endüstri 4.0, maksimum düzeyde bulunma (availability) yanında hem daha fazla bant genişliği hem de çok hızlı aktarım sürelerine ihtiyaç duyuyor. Bu, endüstrinin geleceği için kaçınılmaz. Örneğin, bölgesi yeterli internet erişimine sahip değilse küçük veya orta ölçekli bir şirket dijital geleceğe nasıl erişebilir?

3. Endüstri 4.0’ın başarısı için BT güvenliği çok temel. Dijitalleşme ve siber güvenlik el ele gitmeli.

4. Eğitimin tüm seviyeleri, yeni dijital gelişmelere göre yeniden düzenlenmeli. BT, yazılım, programlama, iletişim teknolojisi, BT güvenliği ve veri analizindeki gelişmiş beceriler geleceğin endüstriyel uygulamaları için kaçınılmaz olacak. Bu, bir gecede olabilecek bir şey değil. Bugünün ve yarının çalışanlarını bizimle birlikte bu yolda geleceğe taşımamız gerekiyor. Bu, geleceğin teknolojilerinin sunduğu geniş fırsatlardan yararlanabilmemizin tek yolu.

 

Geleceğin teknolojileri, sosyal bir amacı yerine getirmeli

Tüm bunların arasında, teknolojiler asla tamamen diğer bileşenlerden ayrı şekilde düşünülmemeli. Elbette şirketlerin ekonomik başarısına katkıda bulunmak zorundalar. Fakat, aynı zamanda insanların yaşamlarını iyileştirmeye katkıda bulunarak sosyal bir amacı yerine getirmeliler.

Sonuçta, her zaman odak noktası insanlar olmalı. Yapay zeka ve sınır bilişim (edge computing) gibi yeni teknolojiler, insanları daha az hata yapar hale getirebiliyor ve yaratıcı görevler için daha fazla alan yaratabiliyor. Fakat, sıkça dile getirilen görüşlerin aksine, insanların yerini almıyorlar. Aksine bunlar, özellikle B2B sektöründe başarılı kalmamızı sağlayacak ve böylece işletmelerdeki konumlarımızı güçlendirecek teknolojiler.Kaynak: weforum.org