e-MM (e-Müstahsil Makbuzu)

e-MM (e-Müstahsil Makbuzu), tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzunu da elektronik ortama taşıyabilirsiniz. Müstahsil makbuzunuzu, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak; elektronik ortamda oluşturmanızı, hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafaza etmenizi ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamanızı sağlıyoruz.

Operasyonel Maliyetlerden Tasarruf

Yedekli ve Güvenli Altyapı

7/24 Kolay Erişim İmkanı

Bilgi Edinin
Onlıne Sözleşme