e-SMM

e-SMM(e-serbest meslek makbuzu) Uygulaması, serbest meslek makbuzlarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan uygulamadır. Serbest meslek mensupları mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için kağıt ortamda düzenlemiş oldukları serbest meslek makbuzunu elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenleyebilir, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilir, elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler.

Operasyonel Maliyetlerden Tasarruf

Yedekli ve Güvenli Altyapı

7/24 Kolay Erişim İmkanı

Bilgi Edinin
Onlıne Sözleşme