Sizi Arayalım
Bölgesel ve Küresel Bilişim Üssü Olma Noktasında Rekabetçi Alanlar Belirlemeliyiz

21. yüzyıl hiç kuşkusuz bilişim teknolojilerinin ve bu gelişmenin doğurduğu yeni iş, ekonomi ve yaşam biçimlerinin ışığında şekilleniyor. Bir yandan dünyada sürekli büyüyen bir ekonomik değer oluşurken diğer yandan da bilişim teknolojileri sayesinde bu ekonomik değerin daha doğru, hızlı, güvenli, verimli, adil ve şeffaf paylaşılması söz konusu.

Bilişim bir ekonomideki tüm endüstrileri etkileyen, verimliliği artırıcı ve kolaylaştırıcı rol oynayan yatay bir sektör konumunda. Bu noktada da mevcut ve yeni gelişen teknoloji ve iş alanlarının inovasyonla gelişmesinin, verimlilik ve rekabetçiliğin artmasının önünü açıcı bir rol oynuyor.

Bilişim teknolojilerinin adaptasyonu, ekonomilerde büyümeye katkı sağlıyor. Bilişim teknolojili ürünlere yapılan harcamalarda meydana gelen her yüzde 10’luk artış büyümeyi yüzde 0,5-0,6 aralığında artırırken, bilişim teknolojisi kullanımı ülkelerdeki verimlilik artışının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturuyor. Bilişim teknolojileri kullanımı ticareti olumlu etkilerken ülkeler arası mesafeleri kısaltarak yeni pazarlara ulaşımı kolaylaştırıyor.

Türkiye Cumhuriyeti olarak kurucumuz ve ulu önderimiz Atatürk’ün bize gösterdiği ‘muasır medeniyetler seviyesine çıkma’ hedefi doğrultusunda ülkemiz hemen her alanda sanayileşme ve ekonomi politikalarını sürekli geliştirme gayreti içerisinde oldu ve olmaya devam ediyor. Bilişim teknolojileri de bu hedefimizi gerçekleştirme noktasında bir kaldıraç görevi üstlenmiş durumda.

Bilişim sektörünün ana sermayesi genç, eğitimli insan gücüdür. Ülkemiz, görece olarak daha genç ve dinamik bir nüfusa sahip, bu potansiyeli kullanarak bilişim sektörüne yapacağı her eğitim yatırımı çok hızlı bir geri dönüş sağlayacaktır. Ülkemiz bilişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmanın yanı sıra ileri teknolojileri üretme konusunda kendisine net hedefler belirlemek durumunda. Savunma ve güvenlik, enerji, ulaşım, iklim krizi, tarım ve gıda, sağlık ve salgın hastalıklar, eğitim gibi küresel sorunların çözümünde ileri teknoloji çözümleri üreten ülke konumunda olmak bizi lider ülkeler sınıfına taşır.

Bilişim uygulamalarının etkilerini en çok iş yapma, iletişim kurma ve bilgiye erişme yöntemlerimizin dönüşümünde görüyoruz. Problem analizi ve çözme yaklaşımları bilişim teknolojileri ile yeni bir ivme kazanıyor. Böylece daha verimli çalışırken hayat standardımızı da artırabiliyoruz. Maliyetleri azaltıp hızı artırırken, ölçeklenebilir ve esnek yapılarla hareket edebiliyoruz. Diğer yandan sağlık, tarım gibi alanlarda bilişim teknolojilerinin kullanımı insan hayatının kalitesini artırıcı etkisi bulunuyor.

Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması sanayi sektörlerinde verimlilik artışları sağlayarak dış pazarlarda rekabet gücünü artırıyor ve bu da ticareti geliştiriyor. Hizmet sektöründe bilişim teknolojileri kullanımı emek verimliliğinde artış sağlayarak refah seviyesini yükseltiyor. Bilişim teknolojileri kullanımı ekonomilerde kayıt dışılığı azaltıyor, devlet hizmetlerinden alışverişe, sağlık hizmetlerinden eğitime birçok alanda daha iyi hizmet verilmesi sağlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında güçlü, medeni, rekabetçi ve yüksek refaha sahip bir ülke olma yolunda bilişim teknolojileri üretimini temel alan bir strateji geliştirmek büyük önem arz ediyor. Küresel sorunlara çözüm geliştiren kritik sektörlerde ve alanlarda bilişim teknolojilerinin üretimini destekleyecek politikalar geliştirerek nitelikli insan gücüne, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmalıyız. Bölgesel hatta küresel bilişim üssü olma noktasında rekabetçi sektör ve alanlar belirleyerek bu alanlarda üretim tesisleri ve teknoparklar kurmalı, teşvik politikaları geliştirmeli, girişim sermayesini devreye almalı ve en önemlisi de yüksek nitelikli insan gücü yetiştirmeliyiz. Bilişim okuryazarlığını, kodlama ve mobil teknolojileri lise ve ortaokul müfredatına dahil etmeliyiz.

Biz İşNet olarak bilgi teknolojileri alanında uçtan uca sunduğumuz yenilikçi ürün ve hizmetlerle sektördeki 24 yılı geride bıraktık. Firmaların dijital dönüşüm yolculuğunda teknolojik ihtiyaçlarına çözümler sunuyoruz. Bu noktada veri merkezi, bulut bilişim, siber güvenlik, iletişim, telekomünikasyon, internet, ses ve uydu hizmetlerinin yanı sıra dijital hayatı kolaylaştıran e-dönüşüm uygulama yazılımlarını da hayata geçiriyoruz. Bu yıl Elektronik Para ve Ödeme kuruluşları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası onaylı topluluk bulutumuz bluuty Finans’ı hizmete sunduk. bluuty Finans ile birden fazla finans kuruluşuna, birbirlerinden izole ve yeni nesil teknolojiler ile donatılmış bir altyapı hizmeti sağlıyoruz. Müşterilerimizden gelen talepler, yerli üreticilerle birlikte çalışma desteği ve yabancı firmalar ile iş ortaklıkları gibi avantajlarla kendimizi sürekli yenileyen bir ekosisteme sahibiz. Bu bakış açısıyla kurduğumuz SOC yapısı, yönetilen hizmetler ve bulut hizmetleriyle en güncel teknolojilerle çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yaptığımız yatırımlarla dijital dönüşümünü tamamlamış ve güçlendirmek isteyen şirketlerin en çok güvendiği teknoloji iş ortağı olarak faaliyetlerimizi sürdürdürmeye devam edeceğiz.


BTHABER 100. YIL ÖZEL SAYISI, EKİM 2023