Sizi Arayalım
işnet
EN
e-Dönüşümde Kapsam Giderek Büyüyecek

Türkiye’de e-Dönüşüm, 2014 yılından itibaren zorunluluk getirilen e-Fatura uygulamaları ile başladı. Mükelleflere büyük kolaylıklar sunan e-Dönüşüm çözümlerinin kapsamı, gelen yeni düzenlemelerle zaman içerisinde genişleyerek; e-arşiv fatura, e-defter, e-irsaliye, e-SMM gibi uygulamalarla çeşitlendirilmiş oldu. Genel olarak e-dönüşüm uygulamalarının faydalarını incelediğimizde gerek kamuda gerek özel sektörde finansal hareketlerin kayıt altına alınması ile sahteciliğin önlenmesinin yanında zaman ve maliyet avantajı sağlanmış oldu. “e-Dönüşüm uygulamaları küçük şirketlerin büyümesine yardımcı olurken, büyük şirketlerin tasarruf etmesini sağladı” yorumunu yapan İşNet e-Dönüşüm Hizmetleri Müdürü Ayhan Akgöz, gerek 2019 yılı gerekse orta vadeli yenilik beklentilerini şöyle anlattı:

“Mevcut durumda yürürlükteki tebliğe göre 2018 yılı cirosu 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.01.2020 itibariyle e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek zorunda. Güncel tebliğ taslaklarına göre ise ilgili yıl brüt satışları sınırının 5 milyon TL’ye düşeceği öngörülmekte. Zorunlulukları getiren ciro oranları düştükçe, e-dönüşüm uygulamaları kullanacak mükelleflerin kapsamı daha da büyüyecek. 2019 içerisinde kullanılmaya başlanan e-smm hizmetinin, taslak tebliğe göre 2020 itibariyle zorunlu hale gelmesi sonucunda serbest meslek erbapları da e-Dönüşüm sürecine dahil olacak. E-fatura portalımız NetteFatura, faturalandırma, ödeme ile ödeme takibi, faturaların saklanması ve arşivlenmesine kadar çok geniş bir yelpazedeki tüm e-fatura süreçlerinin en iyi teknolojiyle gerçekleştirilmesini sağlıyor. NetteFatura sistemi ile e-arşiv faturaları uygun koşullar dâhilinde elektronik ortamda gönderilebildiği gibi kâğıt olarak da alıcısına teslim edilebiliyor. NetteArşiv platformu, mükelleflere elektronik defterlerini, beyannamelerini ve onlara bağlı tahakkukları saklayabilecekleri güvenli bir ortam sağlıyor. Türkiye’nin ilk web tabanlı muhasebe uygulamasıyla yüzde 100 entegre web tabanlı ticari yazılım programı LucaNet, NetteFatura ile tam entegre çalışmasının yanı sıra, mali müşavirlerin, müşterileri olan işletmeleri ile aynı ofisteymiş gibi çalışmalarını sağlıyor. Çözüm odaklı yaklaşımımız ve tecrübeli ekiplerimizle e-dönüşüm sürecinde mükellefleri dijitalleşmeye hazırlamak ve bu sürece hızlı adapte olmalarını sağlamak üzere, kaliteli ve uygun maliyetli e-Dönüşüm çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz.”

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yetkilendirdiği özel entegratörlerden biri olabilmek için alınması gereken sertifikalar ve yerine getirilmesi gereken koşulların yanında kaliteli hizmet sunabilmek adına 7/24 çalışan sistemler gibi birtakım özelliklere de sahip olmak gerekiyor. Yani Ayhan Akgöz’ün tabiriyle özel entegratör olacak firmanın, sürekli olarak genişleyen e-dönüşüm uygulamalarına hakim olması, destek ekiplerine rahatlıkla ulaşılabilmesi önemli. “Günümüz dünyasında veri güvenliği önemli bir konu olduğundan, veri saklama hizmeti verebilecek bir altyapı sunabilmesinin de kriterler arasında olması gerek” hatırlatmasını yapan Ayhan Akgöz, ekledi: “Özel entegratörün mükellefe gerektiği zaman, belirli süre içerisinde verilerini sunmak için hazır olması gerekiyor. Verilerin belirtilen şekilde saklanması için, entegratörün altyapı sisteminin sağlam olması ve yedeklemeye imkan sağlaması da önemli bir kriter.” 


BT Haber Gazetesi / 2019