Sizi Arayalım
Müşterilerin Bütünleşik Hizmet Alma Eğilimi Artıyor

Dijitalleşme ve mobil teknoloji uygulamaları perakende sektöründe önemli değişimlere yol açıyor. Dijital hayata hızla uyum sağlayan tüketiciler artık sadece fiziksel mağazalardan değil online mağazalar, mobil uygulamalar ve sosyal medya üzerinden de alışveriş yapıyor. Markalar artık müşteri deneyimini mükemmelleştirmek ve yeni müşteri kazanmak için her türlü teknolojik olanaktan faydalanıyor.

Tüketicinin her an her yerden bütünleşik hizmet alma gereksinimine yanıt veremeyen perakende şirketlerinin geleceği ise tehlike altında. Dijitalleşemeyen perakende şirketlerinin hızla dijital ekosistemin dışına itilerek yok olma gerçeğiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yapan IşNet Genel Müdür Yardımcısı Aytül Sepetci, şu açıklamalarda bulundu: "Diğer yandan büyük ve ortaboy perakende markalarının, dijital dönüşüm stratejilerine başvurduklarını ve teknolojik altyapı çalışmalarını iyileştirmeye çalıştıklarını gözlemliyoruz. Artık fiziksel mağaza, online mağaza, mobil uygulamalar ve sosyal medya üzerinden alışveriş yapma imkanı sunan markalar, çoklu kanallar üzerinden hızlıca tüketicilere ulaşabiliyor. Perakende sektörünün dijital dönüşümün gerekliliği konusunda farkındalığı oldukça yüksek olmakla birlikte dönüşümü farklı algılayabiliyor. Bazı şirketler sadece e-ticareti ya da mobil uygulamaları, e-fatura arşiv uygulamasına geçişi ya da sosyal medyada perakende hizmetlerini devreye alarak dijital dönüşüm yaptıklarını sanıyor. Oysa dijital dönüşüm için üretimden satışa ve pazarlamaya, tedarikten, müşteri bilgisine, insan kaynaklarından tum iş süreçlerinin elden geçirilmesi, dijital stratejilerin belirlenmesi gerekiyor; bunun için de üst yönetimin tam desteğinin alınması şart. Dijital dönüşüm yalnızca teknolojik değişimlerin gerekliliğini kapsamıyor; her alanda yenilikçi davranabilme ve düşünebilme yeteneği de istiyor."

Dönüşümü Tetikleyen İki Temel Unsur

Aytül Sepetci'nin verdiği bilgilere göre, perakende sektöründe dönüşümü tetikleyen iki önemli unsur; teknolojik yenilikler ve rekabetçi olabilmek adına müşteri memnuniyetinin tam olarak sağlanabilmesi yer alıyor. Sektör şirketleri bugünlerde dijital altyapılarını yenileme ve güçlendirmeye eğilmiş durumda. Bu noktada veri iletişimi altyapısı, bulut hizmetleri, siber güvenlik gibi alanlarda yeni yatırımlar yapıyor. Yanı sıra müşteri bilgisi ve müşteri deneyimini iyileştirme tarafında veri yönetimi yani büyük veri analitiği ve ış zekası, nesnelerin interneti (loT), makine öğrenmesi, robotik süreç otomasyonu, yapay zeka gibi konulara yatırımı önceliklendirmiş durumda. Multi channel (çoklu kanal), e-ticaret ve m-ticaret, mobil uyumluluk, e-fatura arşiv, ürünü internetten satın alıp fiziksel mağazadan teslim almayı ifade eden click & collect uygulamaları ve chat-bot'lar da müşteri memnuniyetini artırmada tercih edilen teknoloji uygulamaları arasında yer alıyor.

Dijital pazarlama da perakende sektörünün olmazsa olmaz konuları arasında yer alıyor. Burada özellikle dijital dönüşüm sürecinin önemli bir adımını oluşturan online kampanyaları sayabiliriz. Artık tüketiciler mağazaya giderken de online kampanyaları takip ederek gideceği mağazaya ya da alacağı ürüne karar verebiliyor. Akıllı konsept mağazacılığı IşNet olarak perakende şirketlerinin dijital dönüşümü için kesintisiz yeni nesil iletişim altyapısı, kamuyla e-entegrasyonu sağlayan e-fatura arşiv ve irsaliye çözümleri, bulut hizmetleri, robotik süreç otomasyonu ve siber güvenlik çözümlerini uçtan uca bütünleşik olarak sunuyoruz. Perakende şirketlerini müşterileriyle buluşturacak teknolojik altyapı ve ortamları hazırlıyoruz" diyen Aytül Sepetci, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Perakende sektörünün orta vadede dönüşüm odaklı beklentileri arasında her zaman olduğu gibi müşteri merkezli ileri teknoloji uygulamaları geliyor. Her bir müşterinin alışveriş alışkanlıklannı ve yaşam tarzını bilerek kişiye özel fırsat ve kampanyalardan yararlandırmaktan yapay zeka destekli akıllı mağaza yönetimine kadar baştan sona tüm alışveriş deneyiminin yeni teknolojilerle desteklenmesi perakende sektörünün önündeki yatırım konularını oluşturuyor.

Akıllı konsept mağazacılığı önümüzdeki dönemde sektörün gündemini meşgul edecek. Özellikle kendi kendini yöneten mağaza ve dükkanlar, hatta QR kod ile alım yapılan çalışansız mağazalar, yapay zeka destekli online mağazalar öne çıkacak. Bu akıma destek olacak belli başlı teknolojiler ise artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yüz ve ses tanıma ile alışveriş, shoppable videos, shipping, ürün görseliyle arama, sesle ürün arama kısacası çeşitli yapay zeka uygulamalan olacak.

Kamuda e-dönüşüm uygulamalan perakende sektörünün dijital dönüşümünde büyük bir itici güç oldu. Özellikle e-fatura ve e-arşiv uygulamalannın zorunlu olduğu perakende segmentinde hızlı bir dijitalleşme yatırımının olduğunu gözlemliyoruz. Gerek veri iletişim altyapısının dıjitalleştirilmesi gerekse dijital uygulamaların devreye alınarak tum iş süreçlerinin takibinin online yapılabilmesi ayrıca mağazabanka-kamu-tedarikçıler-ış ortakları birlikteliğinde dijital ekosistemin oluşturulmasını sağlamış oldu. Dijitalleşme ve dijital ekosistemin oluşması ise perakendenin kayıt altına alınması ve organize perakendeciliğin gelişmesini sağlaması açısından önem taşıyor."

 

BT HABER | 15-21 EKİM 2018 | PERAKENDE SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜM ADIMLARI