Sizi Arayalım
e-Dönüşüm İsteğe Bağlı Geçiş Uygulamalarıyla Devam Ediyor

İşNet Genel Müdür Yardımcısı Aytül Sepetci, 2018 yılında da e-Fatura ve e-Arşiv uygulamasında zorunlu geçişlerin devam edeceğini, bunun yanı sıra isteğe bağlı olarak da e-İrsaliye, e-SMMM ve e-MM uygulamalarına geçişin başlayacağını ifade ediyor. Sepetci sorularımızı yanıtladı.

-Kamudan iş dünyasına e-dönüşüm sürecini kapsayan e-fatura/e-defter/e-arşiv uygulamaları 2017’de nasıl bir gelişme gösterdi?

Türkiye’de günümüzde birçok kurum ve kuruluş, teknolojideki gelişmelere ayak uydurmak veya yasal mevzuata uyum sağlamak amacıyla dijital dönüşüm sürecini yaşıyor. e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarını da kapsayan dijital dönüşüm süreci ile kurumlar iş süreçlerini hızlandırmayı, verimliliklerini artırmayı ve denetimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

2017 yılında kamuda e-dönüşüm sürecinde hızlı gelişmeler yaşandı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinden de görülebileceği gibi bugüne kadar e-fatura uygulamasına geçen şirket sayısı 73 bini aştı. E-arşiv uygulamasına geçen mükellef sayısı ise 12 bini buldu.

Geçtiğimiz yıl bu pazarda yaşanan gelişmeleri özetleyecek olursak; e-fatura mükelleflerinden mal ve yolcu beraberinde eşya ihracı kapsamında düzenledikleri faturaları 1 Temmuz 2017’den itibaren e-fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirildi. Ayrıca SGK’nın 1 Eylül 2017’de e-fatura’ya geçişi ile, SGK’ya fatura kesen e-fatura mükelleflerinin de faturalarını e-fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirildi. Aralık 2017’de yayımlanan tebliğ ile de 2018 içinde e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu da GİB tarafından düzenlenen isteğe bağlı e-dönüşüm kapsamına alındı.

-Dijital dönüşüm kapsamında devletin mevcut ve gelecekteki yasal düzenleme adımları ne olacak ?

E-dönüşüm uygulamalarının 2018’de de bireysel ve kurumsal hayatta daha fazla kullanılacağı beklentisi yüksek. Öncelikle geçtiğimiz yıllardan itibaren başlayan uygulama 2018 yılında da aynen devam ediyor. 2018 yılı 1 Ocak itibariyle, 2016 mali yılı cirosu 10 milyon TL sınırını geçen şirketlerin yasal zorunluluk olarak e-faturaya geçmesi gerekiyor. Ayrıca, yıllık cirosu 5 milyon TL’yi geçen ve internet üzerinden de satışı olan şirketlerin e-arşiv’e geçmesi benzer zorunluluk kapsamında yer alıyor.

e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu ve e-SGK faturaları 2018 yılı içerisinde hayatımıza girecek diğer yeni ürünler. 1 Ocak 2018 itibariyle bu belgelerin kullanımı gönüllülük esasına dayalı olarak başladı ancak bugün için herhangi bir limit veya zorunluluk tarihi belirlenmedi.

-E-irsaliye ve diğer uygulamalarla ilgili şirketleri ne tür süreçler ve adımlar bekliyor?

2018 yılı kamu entegrasyonu e-dönüşümü noktasında yine hareketli bir yıl olacak. Yasal zorunlulukla birlikte büyük kurumsal şirketlerin yanı sıra KOBİ ölçeğindeki şirketlerin yoğun olarak e-dönüşüm sürecine adım atması bekleniyor.

2018 içinde yeni çözümler kategorisinde e-irsaliye, e-ihracat, e-serbest meslek makbuzu ve e-müstahsil makbuzu uygulamalarına isteğe bağlı geçiş sürerken, diğer tarafta; e-fatura ve e-arşiv uygulamalarında da şirket cirolarına bağlı olarak yeni geçişler olacak.

Verileri dijital ortamda saklayarak irsaliye hazırlık süreçlerini hızlandıran e-irsaliye, tüm iş akışını elektronik ortamda sunarak ve operasyonel süreçleri kısaltarak verimlilik artışı sağlıyor. e-irsaliye kağıt, baskı, arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlıyor. Öyle ki bu çözümde e-fatura’ya geçişin 4 katı kadar tasarruf sağlanacağı tahmin ediliyor.

Mükellefler her şeyden önce e-dönüşüm hizmeti alacağı özel entegratör iş ortağını büyük bir titizlikle seçmeli. Özellikle birlikte çalışılacak çözüm ortağının kurumsal yapısının kapsamlı analiz edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda esneklik, güvenlilirlik, uyumluluk, işletim/destek/servis yetkinliği gibi özellikleri de gözönünde bulundurulmalı.

İşNet olarak e-dönüşüm sürecinin en başında bu yana şirketlere kolay, güvenilir, esnek ve tüm uygulamalarla uyumlu çözümlerimizle kapsamlı kurumsal hizmetler sunuyoruz.

 

PLATIN DIGITAL TREND | ŞUBAT 2018