Sizi Arayalım
işnet
EN
Sürekli İyileşmek ve Gelişmek İçin Dijital Dönüşüm Şart

Dijital dönüşüm yalnızca bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapmanın çok ötesinde; toplumların yaşam anlayışının, iş yapma düzeninin değişimini ifade ediyor. Dijital dönüşüm, bireyler arasındaki iletişimden tutun da bireyin devletle-şirketlerle, şirketlerin şirketlerle, şirketlerin devletle hatta ülkelerin birbirleriyle olan ilişkisini bile yeniden belirleyen en önemli unsur haline geldi.

İşNet Satış Direktörü Pınar Tüfenkçi Şirketler açısından baktığımızda dijital dönüşümün, satıştan insan kaynaklarına, üretimden pazarlamaya, üst yönetimden iş ortaklıklarına kadar her noktada iş akışını, çalışma felsefesini tamamen değiştirdiğini görüyoruz. İşNet Satış Direktörü Pınar Tüfenkçi, İşNet olarak dijitalleşmeyi hedefleyen kurumlara, bu dönüşüme hızlıca uyum sağlamaları için; dijital dönüşüm dostu kimliğiyle rehberlik ettiklerini ifade ediyor. Tüfenkçi; neden dijital dönüşüme ihtiyaç var diye baktığımızda temel başlıkları şöyle sıralıyor:

Ekonominin ve ticaretin küreselleşmesi, uluslararası rekabet zorunluluğu

Dünya bu yüzyılın başından bu yana küreselleşmeyi tüm boyutlarıyla yaşıyor. Teknolojik gelişmenin hızlandırdığı bu durum, rekabetin de çok yoğun yaşanmasına neden oluyor. Gittikçe artan iç ve dış rekabete karşı durabilmenin en önemli koşulu; yeniliklere açık, çevik ve öğrenen bir organizasyonda, vizyon ve hedeflere yönelik doğru stratejiler belirleyerek, çağdaş yaklaşımlar, yöntemler ve teknolojiler kullanarak sürekli iyileşmek ve gelişmek gerekiyor.

İş ve teknolojideki gelişmeler

İşlerini büyütmek, maliyet kontrolü ve verimlilik elde etmek, hızlı ve doğru kararlar almak, inovatif olmak, devletteki yasal düzenlemelere uyum, uluslararası iş ve ticaret standartlarına uyum, rekabet gücü elde etmek, ihracat yapabilmek vb. nedenler KOBİ'leri e-dönüşüme zorluyor. İşNet olarak biz de, yeni teknolojilerin gelişimine katkıda bulunuyor, "Dijital Dönüşüm Dostu" kimliğimizle sürdüreceğimiz politikalarımız ve kapsamlı bilgi birikimizle kurumlara rekabet avantajı sunuyoruz. Telekom sektöründe güçlü bir şekilde sunduğumuz hizmetlerimizi dijital dönüşüm trendi ile birlikte geliştirip zenginleştirdik. İşNet'in yeni stratejisini; mevcutta sunduğu altyapı hizmetlerinin yanı sıra kurumların dijitalleşme vizyonuna paralel olarak geliştiriyoruz, e-dönüşüm, nesnelerin interneti, siber güvenlik, robotik süreç otomasyonu, bulut ve yapay zeka alanında yatırımlar yaparak; inovatif, katma değeri yüksek hizmet ve ürünleri portföyümüze eklemeye devam ediyoruz.

Yasal düzenlemeler

Dijitalleşme sürecinde küresel ticareti düzen altına alan yepyeni uluslararası standartlar, sanal dünyada güvenli iş yapmayı sağlayacak, elektronik veri alışverişini ve ticareti düzenleyen yeni standartlar, finans piyasaları ve e-devlet ile entegrasyonu sağlayan düzenlemeler (e-fatura arşiv uygulamaları vb.) dijital dönüşüm ile birlikte gündeme gelen konuların başında geliyor. Bu noktada, şirketleri dijital dönüşüme hazırlamak ve bu sürece hızlı adapte olmalarını sağlamak üzere ihtiyaçları değerlendiriyor, kaliteli ve uygun maliyetli çözümler ortaya koymak üzere çözümler geliştiriyoruz. NetteFatura (e-fatura) sistemimiz, diğer bir çözümümüz olan LucaNet KOBİ Ticari Yazılımı ile entegre çalışarak muhasebe süreçlerini hızlandırıyor. Yasal düzenlemeler kapsamında, e-dönüşüm sürecine dahil olan şirketlere, veri saklama işlemlerinde hayatlarını kolaylaştıracak "NetteArşiv" platformunu geliştirdik. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği dizin yapısında, elektronik defter ve beratların bulut ortamında, güvenli ve ekonomik koşullarda saklanmasını sağlayan bu sistemle şirketler, her türlü kıymetli/kritik belgelerini arşivleyebiliyor. Böylece tüm veri kayıpları önleniyor.

 

BTHaber Gazetesi / 2018