Sizi Arayalım

Dijital Ekosistemler

Dijital ekosistemler; doğal ekosistemlerden esinlenmiş, kendi kendini düzenleme, ölçeklenebilirlik ve sürdürülebilirlik özelliklerine sahip, dağıtılmış, uyarlanabilir, açık sosyo-teknik bir sistemdir.

Dijital dönüşümümüz devam ederken, günümüz organizasyonları, kendi ağlarının etrafında; bir dizi diğer dijital işletme, dijital müşteri ve dijital cihaza dokunan dijital ekosistemler inşa etmektedirler. Özellikle geçtiğimiz birkaç yıl içinde sosyal, mobil, analitik ve bulut (SMAC) güçleri, dijital dönüşümün olağanüstü yapısını yeniden şekillendirirken, Yeni Nesil Endüstri Devrimi’ni de rasyonel bir sosyoekonomik gerçek olarak dünya pazarına tanıtmaya başlamıştır. Bu yeni düzende oluşturulan dijital ekosistem modelleri, doğal ekosistemlerin bilgisi, özellikle de çeşitli kuruluşlar arasındaki rekabet ve işbirliği ile doğrudan ilişkilidir. Accenture Technology Vision 2015 raporuna göre, şirketler artık kendi ağlarının etrafında geniş bir yelpazede diğer sayısal işletmelere, dijital müşterilere ve dijital cihazlara dokunan yeni dijital ekosistem bileşenlerinin parçaları olacaklardır.

Dijital İş Ekosistemi

 Dijital İş Ekosistemi konsepti, Lizbon Stratejisi olarak da bilinen Lizbon Konseyi'nde Avrupa Birliği için belirlenen amaçlara ulaşmak için Bilgi Teknolojisine (IT) dayanan kendi kendini organize eden, daha fazla büyümeye, daha nitelikli işlere ve daha kapsamlı sosyal içermelere sahip bir iş dünyasını tanımlamak için önerildi. Orijinal modeli, Avrupa pazarının özelliklerini, çoğunlukla KOBİ ağları ve yerel inovasyon sistemleri temel alınarak hesaplanan bu sistem, olağanüstü durumlarda da kesintisiz ve kusursuz iletişim/etkileşim modeli olması sebebiyle şimdiye kadar IT anlamında cevaplanmamış hiçbir soru bırakmadı diyebiliriz. Günümüzde Dijital İş Ekosistemleri vizyonu olgunlaştı ve konumlarına ve yapılarına bakılmaksızın iş odaklı sosyo-teknik sistemleri tanımlamak için bilimsel literatürde yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Başarılı Bir Dijital Ekosistemin Anahtarları

Dijital dönüşümümüzle, dijitalleşme gelecekteki iş stratejilerimizin en önemli konusu olacak. Her şeyin dijital, bilgi teknolojilerinin işinizin ve dijitalin stratejinizin ayrılmaz bir parçası olduğu bir dünyada bilgi teknolojileri kaynak stratejinize ne olacak? Yani gezegenimizin küreselleşmesi ve dijitalleşmesi gelecekteki kaynaklarımızı nasıl etkileyecek? Başarılı bir bilgi teknolojileri kaynağı; sürdürülebilir ve güvenilir işbirliğine dayalı ilişkiler geliştirmek için yeni bir yaklaşım türünü ve uzmanlığı gerektirir. Bu yüzden gelecekteki kaynaklarınız için dijital ekosisteminizi oluşturmak için şirketinizin DNA’sı, ilişkiler ve inovasyon unsurlarını göz önünde bulundurmalısınız.

Dijital ekosistem yeni dönem iş dünyası için son derece önemli, etkili ve kaçınılmaz bir işleyiş modeli olarak 21.yy’da önemli bir ‘jungle’ olarak karşımızda olacak. İşnet ailesi olarak çözüm ortaklarımızla birlikte bu dönüşümün bir parçası ve katma değer sağlayan bir değeri olarak dijital ekosistemin içerisinde olma mecburiyetini hissediyoruz.


Kaynak: endustri40com