Sizi Arayalım

Bulut depolama, verileri, üçüncü bir tarafın sağladığı şirket dışındaki bir depolama sistemine internet veya başka bir ağ üzerinden aktararak depolamanıza olanak tanıyan bir hizmettir. Yüzlerce farklı bulut depolama sistemi vardır. Bunlar, bir bireyin e-posta, resim, video ve diğer kişisel dosyalarını saklayan ve/veya yedekleyen kişisel depolamayı ve işletmelerin bulut depolamayı, veri dosyalarını güvenli bir şekilde aktarıp depolayabilecekleri ya da farklı konumlar arasında paylaşabilecekleri ticari olarak desteklenen bir uzak yedekleme çözümü olarak kullandığı kurumsal depolamayı içerir.

İki tür birincil bulut veritabanı modeli bulunur:

Geleneksel model altyapı sağlama hariç olmak üzere şirket içi yönetilen veritabanlarına çok benzer. Bu durumda, bir kurum bulut servis sağlayıcısından sanal makine alanı satın alır ve veritabanı buluta konuşlandırılır. Kurumun geliştiricileri, veritabanını kontrol etmek için bir DevOps modeli veya geleneksel BT personeli kullanır. Gözetim ve veri tabanı yönetimi kurumun sorumluluğudur.

Servis olarak veritabanı (DBaaS) modelinde bir kurum, ücret tabanlı abonelik servisiyle bir bulut servisleri sağlayıcı ile sözleşme yapar. Servis sağlayıcı, son kullanıcı adına çeşitli gerçek zamanlı operasyon, bakım, yönetim ve veritabanı yönetimi görevlerini yerine getirir. Veritabanı servis sağlayıcının altyapısında çalışır. Bu kullanım modeli genellikle sağlama, yedekleme, ölçeklendirme, yüksek erişilebilirlik, güvenlik, yama ve sağlık izleme alanlarında otomasyon içerir. DBaaS modeli, kurum içi veritabanı uzmanları işe almak ve bu kişileri yönetmek yerine, yazılım otomasyonu ile optimize edilmiş dış kaynaklı veritabanı yönetimini kullanma olanağıyla kurumlara en yüksek değeri sunar.

Her biri belirli ihtiyaçları karşılamak ve belirli iş yükü türlerini üstlenmek üzere tasarlanmış çok sayıda bulut veritabanı türü vardır. Örneğin, işlemleri yönetmek için özel olarak tasarlanmış veritabanları, internet ölçekli uygulama yazılımlarını çalıştırmak için tasarlanmış veritabanları ve analitik amaçlı veri ambarı görevi yapan veritabanlarından söz edilebilir. Belirli veritabanı modellerini belirli uygulama yazılımlarının veya iş yüklerinin ihtiyaçlarına uyarlamaya çok dilli kalıcılık denir.

OLTP iş yükleri, OLAP iş yüklerinde kullanılanlardan farklı veri modelleriyle desteklenir. Belge ve multimedya verisi, XML ve JavaScript Nesne Notasyonu (JSON) gibi formatlara dayanır. Bağlantı analizi için kullanılan grafik veritabanları, coğrafi analiz için uzamsal veritabanları, yüksek performanslı depolama ve basit veri türlerinin aranması için anahtar-değer depoları diğer veritabanı türleri arasındadır.

Kurumsal veritabanları ticari olarak zaman içinde gelişti ve tek veritabanı yönetim sisteminde çok sayıda veri modeli ile erişim yöntemini kapsar hale geldi. Günümüzde sektörde bir son kullanıcının, tek veritabanı temeliyle farklı iş yükü türlerinde çalışmasına olanak tanıyan çok modelli veritabanına doğru bir yöneliş görülüyor.

Bu kavrama çok modelli ve çok dilli kalıcılık adı da veriliyor. Bu yeni beceri, birçok uygulama yazılımının aynı veritabanı yönetim sistemini kullanmasına olanak tanırken, işletme, belirli bir uygulama yazılımı için gereken benzersiz veri modellerinden yararlanmaya devam edebiliyor. Bu yeni veritabanı mimarileri işletmelerin kullandıkları veritabanı sayısını önemli ölçüde sadeleştirmesine olanak tanıyor ve bir kurumun en değerli varlığı olan verinin genel kullanıma açılmak yerine silolarda kilitli kalmasını önlüyor.

Otonom bulut sistemi modelleriyse geleceğin en büyük bilgi iletişim teknolojisi trendlerinden biri olacağı öngörülmekte. Kendi kendini yöneten veritabanlarının, yüksek maliyetleri ortadan kaldırmak ve işletmelerin veritabanı yöneticilerinden; veri modelleme, veri mimarisi konusunda programcılara yardım etme ve geleceğe dönük kapasite planlaması gibi daha yüksek değerli işlerde yararlanmalarını sağlamak amacıyla büyük katkı sağlayabilecektir.