Sizi Arayalım

Dünya genelinde özellikle 0-15 yaş grubu arasındaki internet kullanıcıların sayısı iki milyarı geçmiş durumdadır. Hatta ülkemizde son zamanlarda internet erişiminin iki yaşına kadar düştüğü görülmektedir. Sayısız neden dolayısıyla ebeveynler çocuklarının bilgisayar kullanımını kontrol altına almak istemekte, çoğu zaman da bu durum, çocuklar ile aralarında bir çatışma unsuruna dönüşmektedir. Peki çocuklarımız interneti gerçekten güvenli bir şekilde kullanıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), geçtiğimiz yıl duyurduğuna göre bilgisayar oyunları bağımlılığı “ruhsal sağlık problemi” kategorisine alınmıştır. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da Türkiye’de Çocuklara Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayı Raporu yayımlanmıştır. Durumu rapor çerçevesinde incelediğimizde ülkemizde gerçekleşmesi gereken çözümlere birkaç örnek şu şekildedir:

 

 • İnternette çocukların neler yaptığına ilişkin anne babaların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Güvenli internet önleyici bir tedbirdir.
 • “İnternete erişim iki yaşına düşmüştür.” İnternetle ilgili önleme mekanizmalarının yaygınlaştırılması amacıyla sivil toplum kuruluşlarının proje üreterek Bilgi İletişim Teknolojileri Kurumu’na sunması ve iş birliğinin yaygınlaştırılması önemlidir.
 • Devletin özellikle internette yayılan ihmal/istismar içerikli sosyal medya paylaşımlarında proaktif önlem alması gerekmektedir.
 • Medya okuryazarlığı eğitiminin erken yaşlarda verilmesi, anne babaların da eğitilmesi gerekmektedir.
 • Ülkemizde medya okuryazarlığı derslerinin müfredatın içinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • Sosyal medyanın doğru kullanılmasına yönelik toplum bilinçlendirilmelidir.

Bu çözümler ışığında, raporda yer alan projeler ise:

 • İnternetteki zararlı içerikleri filtrelemeye yönelik Çocuk ve Aile Profili oluşturulmuştur, çocuklara ve gençlere yönelik internetin bilinçli kullanımı ile ilgili seminerler düzenlenmektedir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı’nın 400 formatör öğretmenine internetin güvenli kullanımı konusunda eğitimler verilmiştir. Formatör öğretmenlere internetin güvenli kullanımı konusunda yapacakları faaliyetlerde destek olmaları için illerde şube müdürlerine de eğitimler düzenlenmiştir.
 • Yeşilay ile birlikte İnternetin Bilinçli Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
 • Koruyucu önleyici çalışmalarda çocuklara yönelik yayınların önemi göz ardı edilmemelidir. Çocuk kitaplarının içeriklerinin geliştirilmesine ve nitelikli yayınların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
 • İnternet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı konusunda broşürler oluşturulup okullara gönderilmiştir. Bu broşülerdeki içeriklere dikkat çekilmelidir.