Sizi Arayalım

Müstahsil makbuzunun, Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarında e-ortamda oluşturulması ve raporlaması ile; hem kağıt hem de e-ortamda muhafazası ve ibrazını kapsayan bir uygulamadır. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak kağıt ortamda Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, 01/01/2018 tarihinden itibaren e-Müstahsil Makbuzu düzenleyerek, kağıt ve elektronik ortamda muhafaza edip elektronik ortamda raporlayabilirler.

e-Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

e-Müstahsil makbuzunda bulunması gereken zorunlu bilgiler kağıt makbuzda yer alması zorunlu olan bilgilerden farklı değildir. Bunlar aşağıdaki gibidir;

  • Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, VKN’si ve adresi,
  • Belgenin tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,
  • Malı satan çiftçinin adı, soyadı, TCKN’si ve ikametgah adresi,
  • Satın alınan malın cinsi, miktarı, bedeli, vergi ve varsa diğer kesintiler tutarı.

Mükellefler, e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasından;

a) Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,

b) Müstahsil Makbuzu Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,

c) Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla,

olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.


Kaynak, Dönüşüm Destek, Muhasebetr