Sizi Arayalım

Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir terimdir. Sanayi 4.0, üretim teknolojilerinde mevcut otomasyon ve veri alışverişi eğilimine verilen bir isimdir. Siber-fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve bilişsel bilgi işlem içerir. Endüstri 4.0 genel olarak dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılır.

Endüstri 4.0 denince ilk akla gelen “akıllı fabrika” terimi oluyor. Modüler yapılandırılmış akıllı fabrikalarda, siber-fiziksel sistemler fiziksel süreçleri izler, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturur ve merkezi insan olmayan kararlar alır. Nesnelerin İnterneti üzerinden, yani işletmedeki elektronik cihazların birbirleri ile haberleşmesi ile, kullanılan hem dahili hem de kurumsal hizmetler arasında gerçek zamanlı olarak veri akışı kurulur ve süreçlerin durmadan devamlılığı sağlanır.

İşletmenizde kuracağınız güçlü bir Endüstri 4.0 stratejisi ile sahip olacağınız öncelikli özellikler şunlardır: yüksek esnekliğe sahip yani seri üretim koşulları altında ürünlerin güçlü şekilde özelleştirilmesi, yenilikçi otomasyon teknolojisi, gittikçe karmaşıklaşan işlerde, kendini sürekli iyileştiren optimizasyon ve yeniden yapılandırma.

Endüstri 4.0, temelde 6 prensibe dayanmaktadır:

Siber fiziksel sistemlerin yeteneği ile nesnelerin interneti ve hizmetlerin interneti üzerinden insanların ve akıllı fabrikaların birbirleriyle iletişim kurulması, yani ‘’Karşılıklı Çalışabilirlik’’.

Akıllı fabrikaların sanal bir kopyasının kurulması, yani “Sanallaştırma”. Sistem, sensör verilerinin sanal tesis ve simülasyon modelleri ile bağlanmasıyla oluşur.

Özerk Yönetim” prensibi, yani siber-fiziksel sistemlerin akıllı fabrikalar içinde kendi kararlarını kendi verme yeteneğidir.

Gerçek Zamanlı” yeteneği ise işletmede olan süreçlerle ilgili verilerin anlık olarak toplanma ve analiz edilmesidir.

Hizmet Oryantasyonu”; hizmetlerin interneti üzerinden siber-fiziksel sistemler, insanlar ve akıllı fabrika servislerinin iletişim içinde olmasıdır.

Son olarak “Modülerlik”, bireysel modüllerin değişen gereklilikleri için akıllı fabrikalara esnek adaptasyon sistemi sağlar.

 


Kaynak: industry4zero.boun.edu.tr, endustri40.com