Sizi Arayalım

Şirketiniz yangın, deprem, sel gibi doğal afetler ya da güç kesintisi, siber saldırılar gibi olağanüstü durumlar ile karşılaşsa ne olur; hiç düşündünüz mü? Olası bir felaket durumunda şirketiniz için kritik olan uygulamalarda ve servislerde kesinti yaşayabilir, verilerinizi kaybedebilir, geçici bir süreliğine olsa dahi hizmet sunamayabilir ve prestij kaybı yaşabilirsiniz. Felaket Kurtarma Merkezi ile riskleri minimize ederek, şirketinizin iş sürekliliğini güvence altına alabilirsiniz!

Öngörülemeyen Riskler Her Zaman Vardır, Peki Ne Kadar Hazırız?

Neden Felaket Kurtarma Merkezi?

Felaket Kurtarma Merkezi, şirketlerin ana sistemleri üzerinde çalışan uygulamaların, servislerin ve verilerin olası bir felaket anında hizmet veremeyecek duruma gelmesini önlemek amacıyla şirket stratejisi doğrultusunda belirlenen RPO (Kurtarma Noktası Hedefi), ve RTO (Kurtarma Süresi Hedefi) değerlerine göre farklı bir lokasyondaki ikincil bir altyapı üzerine replike edilmesini ve yedeklenmesini sağlar.

Herhangi bir felaket durumunda şirketinizin ihtiyaç duyabileceği tüm uygulamalar, servisler çok kısa bir süre içerisinde ikincil sistemler üzerinden çalışmaya başlar ve günlük iş süreçlerinin devamlılığı sağlanır. Felaketin etkisi sona erdiğinde ise, uygulamarınızı, servislerinizi ve verilerinizi ana sistemler üzerine geri taşıyabilirsiniz.

Felaket Kurtarma Nedir?

Felaket kurtarma, bir şirketin işleyişini kesintiye uğratan veya tamamen durduran olaylardan sonra bilgi teknolojileri altyapısına erişimi ve işlevselliği yeniden kazanma yöntemini ifade eder. 

Felaket kurtarma yöntemine ihtiyaç duyulabilecek afetleri şöyle sıralayabiliriz:

·   Sel, kasırga, deprem veya yangın gibi doğal afetler,

·   Fidye yazılımı veya kötü amaçlı yazılım gibi siber saldırılar,

·   Büyük ve ciddi ulaşım kazaları, elektrik kesintileri gibi teknolojik tehlikeler,

·   Endüstriyel kazalar,

·   Terörist saldırıları,

·   Biyokimyasal saldırılar,

·   Donanım arızaları.

Olası Felaket Anları/Durumları

Felaket Kurtarma Süreciniz için Sınırları Belirleyin: RPO & RTO

Son yıllarda özellikle siber saldırılar ister küçük ister büyük ölçekte olsun her ölçekten şirketi hedef almaya başladığı için RPO ve RTO kavramları şirketlerin felaket kurtarma ve iş sürekliliği süreçleri için önem kazanıyor.

Bazı işletmeler için birkaç dakikalık veriyi kaybetmek bile ciddi sonuçlar doğurabilirken bazı işletmeler daha uzun süreli veri kaybını telafi edebilir.

·      RPO (Recovery Point Objective, Kurtarma Noktası Hedefi), olası bir felaket anında kabul edilebilir makismum veri kaybını ifade eder. işletmeler için yedekleme sıklığının belirlenmesine yardımcı olur. 

·      RTO (Recovery Time Objective, Kurtarma Süresi Hedefi), sistemlerin felaket anı sonrasında yeniden hizmet vermeye başlama süresini belirtmektedir.. Bir felaket/kesinti ardından sistem ve uygulamaların mevcut iş sürecine ciddi bir zarar vermeden kapalı kalabileceği maksimum süre uzunluğunu tanımlar. Örneğin bazı uygulamaların dakikalar içinde kurtarılması gerekebilir,. bazı uygulamaların ise saatlerce erişilememesi problem yaratmaz.

Felaket kurtarma ve iş sürekliliği kapsamında RPO ve RTO değerleri şirketlerin veri süreklilik hedeflerine uygun olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Bu doğrultuda yedekleme ve felaket kurtarma testleri düzenli olarak gerçekleştirilmelidir.

Verileri Korumak ve İş Sürekliliği için Nelere Dikkat Edilmeli?

Felaket Kurtarma Planı

Şirketinizin kapsamlı bir felaket kurtarma planı bulunması gerekir. Felaket kurtarma planı, şirketinizin yaşanabileceği muhtemel felaket senaryolarını göz önünde bulundurarak iş sürekliliğini en kısa sürede sağlayabilmek amacıyla hazırlaması gereken plandır. Şirketinizin sahip olduğu teknoloji, risk faktörleri ve kurtarma hedefleri gözden geçirilerek hazırlanan planlar, gelişen riskler ve teknolojiler doğrultusunda güncellenmelidir.

Etkili bir felaket kurtarma planlamasının kapsaması gereken bazı hususları şöyle sıralayabiliriz:

·      Felaket Kurtarma Ekibi Oluşturmak

Şirketinizin farklı departmanlarından seçilen kişilerle bir felaket kurtarma ekibi oluşturmaya dikkat edebilirsiniz. Ekip planın oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Bu nedenle her üyenin sorumlulukları net bir şekilde belirlenmelidir.

·      İş Etki Analizi Yapmak

İş etki analizi, muhtemel felaket senaryoları neticesinde şirketin maruz kalacağı kayıpların boyutunu tahmin etmeye yardımcı olur. Kapsamlı bir risk değerlendirmesi yaparak şirketin en kritik alanlarını ve bu alanların fonksiyonlarını belirlemeye imkân tanır. Elde edilen bilgilerle bu kritik alanların ne kadar kesinti süresini tolere edebileceğini tespit edebilir, hangi önlemlere ve kaynaklara ihtiyaç duyulacağını belirleyebilirsiniz. Bu sayede kritiyk uygulamalarınızda ve servislerinizde kesinti yaşamazsınız.

·      Kritik Verileri Tespit Etme

Kritik verileri tespit etme stratejisi; iş sürekliliğini minimum sürede sağlayabilmek için hangi sistem, uygulama ve verilerin en kritik olduğunu belirlemeyi gerektirir. Böylece felaket sonrasında öncelik, bu kritik alanların kurtarılmasına verilir.

·      Yedekleme Stratejisi Geliştirmek

Hangi verilerin nasıl ve kim tarafından yedekleneceğine ilişkin bir strateji geliştirmelisiniz. Bu stratejinin en önemli unsurları RPO ve RTO ölçümlerinin belirlenmesidir. Bu ölçümler sayesinde felaket kurtarma sürecinin çerçevesi belirlenir.

·      Coğrafi Yedeklilik

Felaket Kurtarma Merkezi’nin doğası gereği kritik verilerinizin, uygulamalarınızın coğrafi şekilde yedeklenmesi önemlidir. Bir felaket durumunda, coğrafi olarak devreye alınan sistemin veri güvenliğini sağlanmalı, erişim ve iş sürekliliği planının iyi tasarlanması gerekir. 

·      Düzenli Test

Felaket Kurtarma planlarının düzenli periyotlar ile test edilmesi ve güncellenmesi gerekir. Bu sayede en kötü felaket senaryolarına karşı hazırlık yapılabilir, felaket sonrasında kayıplar minimize edilebilir.

Düzenli testin diğer avantajları ise şunlardır:

·      Test aşamasında veri kaybı riski ölçülerek sistemin tolerans seviyesi tespit edilebilir. 

·      Mevcut plan sıklıkla test edilerek sistemin bazı eksikleri önceden tespit edilebilir.

·      Test süreci, mevcut planın eksikliklerinin en aza indirilmesine katkı sağlayarak muhtemel bir felaket durumunda daha bilinçli kararlar alınmasına olanak tanır.

Planlı bir felaket kurtarma stratejisiyle iş sürekliliği sağlanırken, maddi kayıp ve veri kaybı da en aza indirgenebilir. Siz de şirketiniz için bir felaket kurtarma stratejisi geliştirerek maliyetinizi düşürebilir ve aynı zamanda rekabet avantajınızı koruyabilirsiniz. Felaket Kurtarma Merkezi hizmetimiz ile ilgili detay bilgi almak için iletişim formumuzu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.