Sizi Arayalım

Son yıllarda giderek daha sık karşımıza çıkan bir terim, “İnovasyon”. İnovasyon, “girişimcilik ve yaratıcılığın hızla rekabet avantajı sağlayan fayda ürettiği yenilik yaratma eylemi” olarak tanımlansa da, giderek bu bağıntıların ötesinde bir anlam ifade etmeye başladı. Öyle ki artık “bilgi ekonomisi” ve “ağ ekonomisi” kavramlarının önüne geçiyor. Rekabette avantaj yakalayabilmek için, küresel pazarlara standart ürünler sunmak artık yeterli değil. Ürünleri veya hizmetleri yeniliklerle daha kullanışlı ve çekici hale getirmek onları daha pazarlanabilir kılıyor. Bir inovasyon süreci yaratılmadan, bilgi ekonomisinde verimlilik, büyüme ve rekabet avantajı elde edilemiyor. 

Peki Pazarlamada Yenilik Hangi Alanlarda Yapılabilir?

Yenilik denince aklımıza ilk başta ürün inovasyonu gelebilir fakat pazarlamanın ilgi alanına giren her konuda inovasyon yapılabilir. Şirketler açısından müşteri ilişkileri süreçlerinde gerçekleştirilen yenilikler çok daha etkili sonuçlar doğuruyor. Bu açıdan bakıldığında her firmanın mutlaka yeni bir ürün yaratma sorumluluğu olmayabilir fakat her birinin yenilikçi bir yaklaşımla müşteri ilişkileri geliştirme ve yeni teknolojilerden faydalanma konusunda mutlak bir zorunluluğu bulunuyor.

En hızlı gelişen alanlardan biri olan reklamcılıkta da birçok inovatif örnek görebiliriz. Ayrıca reklamcılık günümüzde pazarlama alanında en yaratıcı ve farklı alan olmak zorundadır. Teknolojiye yakındır ve özellikle rekabetten en fazla etkilenen alandır. Bu sebeple yaratıcı işler çıkarmak reklam şirketleri açısından bir zorunluluk olarak görülüyor.

Örneğin tüketici davranışlarını ele alırsak inovasyon sadece bir alanı değiştirmiyor, tüketici davranışı ile birlikte pazarlama anlayışına da ayrı bir boyut kazandırıyor. Pazarlama kavramı, pek çok kişi için sadece ürünlerin satılması için yapılması gereken tanıtım faaliyetleri olarak yorumlansa da pazarlama, ürün fikrinin ortaya çıkması ile başlayıp ürün yaşam evresinin sonra ermesine kadar yapılan bütün faliyetleri kapsıyor. Bu anlamda pazarlama, kişisel veya kurumsal amaçlara ulaşmayı sağlayacak en etkili ve mutlaka izlenmesi gereken bir yoldur.

İnternetin yaygınlaşması ile pazar fırsatlarının değişmesi, tüketici eğilimi ve iletişiminde yaşanan gelişmeler, globalleşme ile yeni rekabetçi pazarların oluşması, eğitim ve iletişim düzeyinde yaşanan artış sonucu gelişme gösteren müşteriye yönelik pazarlama anlayışı ile müşterilerin ürünlerden ve hizmetlerden beklentileri artmıştır. Bu nedenle de müşteri/hizmet odaklı pazarlama anlayışı ortaya çıkmıştır. Daha fazla müşteriye hitap edebilmek için, ürün ve hizmetlerde farklı, değişik ve yeni tasarımların, ambalajların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilip kullanılması pazarlama inovasyonu olarak adlandırılıyor. Pazarlama inovasyonu sayesinde müşteri talepleri doğrultusunda onlara hitap eden ve ürünü veya hizmeti daha cazip kılan yenilikler ve yaratıcı çözümler geliştirilebiliyor. Bu sayede pazarlama alanı daha canlı, rekabet odaklı ve tekrara düşmeyen, müşteri memnuniyetini had safhada benimseyen bir sektör olmuştur. Bu durumun oluşmasında teknolojinin de payı büyük. Özellikle internetin yaygınlaşması ile üreticilik imkanlarının çoğalması ve müşteri ile irtibatın kolaylaşması inovasyonu daha uygulanabilir ve etkili hale getiriyor.

Kısacası inovasyonun hayatımıza girmesi ile birçok alanda yeni kavramlar, stratejiler gelişmiş, özellikle teknolojik gelişmenin de etkisiyle reklamcılık ve pazarlama faaliyetlerinde adeta devrim çağı yaşanmıştır. Kullanıldığı her alanda başarıyı arttıran ve rekabeti körükleyen inovasyon yönetimi ile pazarlama alanında yaratıcılık ve iletişim yönetimi de önemini her zaman korumaya devam ediyor.


Kaynak: Pazarlama Türkiye, Marketo