Sizi Arayalım

Bugün artık internet lüks olmaktan çıkıp, işletmelerin verimliliğini sağlayan zorunlu bir araca dönüştü. Bulut hizmetlerine olan ilginin son yıllarda ciddi şekilde artması da bunun en belirgin göstergelerinden biri.

Bulut teknolojisi, büyük verilerin bizzat şirkete ait donanımlar yerine üçüncü parti hizmetler aracılığı ile korunması olarak tanımlanabilir. Günümüzde hızla artan teknoloji kullanım alışkanlıkları ve buna bağlı olarak yaşanan dijital dönüşüm bu konunun daha sık gündeme gelmesini sağladı. Bulut teknolojilerinin kullanımı ise, en büyüğünden en küçüğüne tüm işletmeleri etkileyen bu dönüşümün önemli bir ayağını oluşturuyor.

400 KOBİ üzerinde yapılan bir araştırmaya göre KOBİ’lerin bulut teknolojilerine karşı olan güvensizliği kırılmaya başladı. Bulut hizmeti almayı tercih eden KOBİ’lerin oranı 2014 yılında %30 civarınayken bugün bu oran %70’lerin üzerinde. Bulut bilişim teknolojilerine karşı bu artan ilginin en önemli sebeplerinden biri ise yerli bulut bilişim şirketlerinin görünürlüklerini günden güne artırması olarak gösterilebilir. Yine aynı araştırma, KOBİ’lerin %80 oranında yerel şirketleri tercih ettiğini ortaya koyuyor. Bu talebi tetikleyen en önemli etken ise Türkçe konuşan ve her an kolayca ulaşılabilir destek imkanı.

Bulut hizmeti alan ya da almayı planlayan KOBİ’lerin tercih ettikleri hizmetlerin başında %40 ile veri yedekleme geliyor. Bunu %23 ile sunucu barındırma ve sanallaştırma, %22 ile felaket kurtarma hizmetleri takip ediyor. Özellikle yedekleme hizmetinde verilerin %90’lara kadar sıkıştırılması, KOBİ’ler için önemli bir düşük maliyet ve yüksek verim avantajı sağlıyor. Aynı şekilde, bugün saniyede 20 Gbit hıza ulaşan yedekleme ağları sayesinde hızlı ve güvenli veri aktarımı konusundan de beklentiler karşılanıyor.