Sizi Arayalım

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri hızla gelişmektedir. Bu gelişme ile birlikte gerçek ortam ile sanal ortamın ayırt edilmesi, çocukların ve yetişkinlerin dijital ortamı kullanım oranları ve engellerin tartışılması gibi konular önem kazanmıştır. Çocuklar için daha güvenilir bir internet ortamının sağlanması gereksinimi, konulara dair tartışmalar ve araştırmalarla güncelliğini korumaktadır. Çocukların ilgisini çeken dijital oyunlar ve sosyal medya kullanımı, çocukların hayatlarına dahi mal olan kimi olaylarla sürekli gündemdedir. Diğer önemli konu ise siber zorbalık. Neyin siber zorbalık olup olmadığı tartışılmalı, araştırılmalı ve bilinmelidir. Yasal süreçler de mutlaka takip edilmelidir.

Çocuklar için oldukça tehlikeli olabilecek bir alan olan internet ortamı hakkında yetişkinler ve çocukların kendisi bilgilendirilmelidir. Ülkemizde bu anlamda siber güvenlik farkındalığı oluşturmak ve çeşitli eğitimler düzenleyerek çocuklara gerekli eğitimleri vermek yararlı olacaktır. Dünyada da siber tehditlerle ilgili yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan istatistikler göz önüne alınırsa, çocuklara internet ve türevi sorunlara dair farkındalık geliştirmeleri yönünde eğitimler verilerek, durumun ortaya çıkaracağı olası sorunlar asgariye indirilebilir.

Siber güvenlik nedir? Çocuklar için siber güvenliğin yetişkinler için siber güvenlikten farkı var mıdır?

Siber güvenlik konusu çok önemli bir konudur ancak bu konuya değinmeden önce bilgi güvenliği konusunu da inceleyerek hakkında yeterli bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Bilginin korunması için gerekli tüm çalışmaları kapsayan bilgi güvenliği, günümüzde daha yaygın kullanılmakta olan dijital ortamlarda tutulabilen bilgileri de koruyabilmelidir. Bu bilgilerin güvenliğinin sağlanması için ISO 27001, PCI DSS, COBIT, HIPAA gibi standartlar bulunmaktadır. Siber güvenlik ise bilginin de içinde bulunduğu siber uzay içinde yer alan tüm ögelerin korunması için yapılan çalışmalardır. Bu çalışmalar, saldırıların oluşmasını önlemek için olabileceği gibi, saldırı sırasında gerekli bertaraf işlemlerini de kapsamaktadır. Dolayısıyla siber güvenlik çocuklar için ayrı, yetişkinler için ayrı yapılan bir faaliyet değildir. Nasıl ki çocuklar için tıp, çocuklar için askerlik, çocuklar için denizcilik, çocuklar için siyaset gibi kavramlar yoksa, siber güvenlik için de böyle bir ayrım yapılması uygun değildir.

Fakat bu noktada “Çocuklar için güvenli internet kullanımı” ya da “Çocuklar için bilgi güvenliği” gibi konular devreye girebilir ve oldukça önem arz eden konulardır. Çocukların bu konulara ilişkin farkındalık sahibi olmaları için çalışmalar yapılmalıdır. Siber güvenlik ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için Network, Unix/Linux, Windows, Programlama, Veri tabanı vb. konularda bilgi ve tecrübe sahibi olunması gerekmektedir. Küçük yaştaki çocuklar için “programlama” eğitimlerinin verilmesi ise bu konuda bir temel adım teşkil edebilir.


Kaynak: Cyber Defense Magazine,