Sizi Arayalım

Günümüz teknolojisinin bize pek çok uygulamanın en kolay ve hızlı kullanımını sunmasından dolayı, çoğu teknolojik terimi daha anlamlarını öğrenmeden benimseyebiliyor ve günlük konuşmalarımızda kullanabiliyoruz. Oysa ki bu terimler çoğu firmanın maliyet ve verimlilik hesaplarını yaparken dikkatle kullandıkları kavramlardır.

Bir verinin bit ya da byte cinsinden değerine veri miktarı denir. Veri miktarı bit ve byte denilen ölçü birimleri ile hesaplanır ve bu ikisi birbirlerinden farklı ölçü birimleridir. Byte’ın simgesi B (büyük B), bit’in simgesi ise b (küçük b)’dir. Verinin bilgisayarda ya da sistemde kapladığı alan olarak da tanımlayabiliriz.

0 ve 1’lerden oluşan dijital yapı içerisinde 1 bit, bu 0 ve 1’lerin her birine karşılık gelen birimdir. Alışık olunduğu üzere 10’un katları ile gösterilir ve isimlendirilir. Örneğin 1 Mbit (megabit), 1.000.000 bit, 1 Kbit (kilobit) 1.000 bit ve Gbit (gigabit) 1.000.000.000 bit’e karşılık gelir. Bit’te ölçü birimi 10’un katları iken, Byte’ta ise 2’nin katları kullanılır.

Veri aktarım hızı ise, internet ortamında bulunan bir verinin iki nokta arasında yolculuğu esnasında, bir saniyede geçen bit ya da byte sayısıdır. Su akışında kullanılan debi kavramı ile benzer olarak düşünebilirsiniz. Bir saniyede aktarılan veriyi ifade etmek için mbps (mb per second) ya da mBps (mB per second) kısaltmaları kullanılır.

Veri trafiği ise bant üzerinden akan verinin oluşturduğu yoğunluktur. Mevcut veri akışını tanımlamak için kullanılır.

Band genişliği ya da bandwidth terimi ise, bir veri iletişim ortamının kapasitesini ifade etmek için kullanılır. Band genişliği arttıkça veri aktarım hızı da artar.