Sizi Arayalım

Yönetilen Hizmet Nedir?

Bilgi ve bulut teknoloji sistemlerinin gelişiminin dur durak bilmeden devam edeceği aşikâr. Peki, şirketinizin bilişim teknolojileri altyapısından veri güvenliğini sağlamaya kadar tüm ilgili birimleri bu yeniliklere entegre olabildi mi? Bu noktada soru işaretleriniz varsa yönetilen hizmetler modelinden destek alarak şirketinizin potansiyelini açığa çıkarabilirsiniz. Gelin, şirketinizin büyümesine ivme kazandıracak yönetilen hizmet (managed service) sistemini detaylıca inceleyelim.

Yönetilen Hizmet Nedir?

Yönetilen hizmet; bir işletmenin ya da kuruluşun veri yönetimi, bilgi teknolojileri, güvenlik, sunucu ve ağ işlemleri gibi hizmetlerini alanında uzman bir üçüncü tarafın sağladığı hizmet modelidir. Managed service olarak da bilinen bu model, şirketlerin operasyon sürecini yönetmekten verilerinin güvenliğini sağlamaya kadar pek çok işlemi için kolaylaştırıcı bir rol üstlenir.

Şirket veya kuruluşlar, BT ve benzeri işlerin işleyişini uzman bir dış hizmet sağlayıcısına devrettiği takdirde şirket içi çalışan performansını yükseltme ve mevcut iş akışını verimli kılma hedefini daha gerçekçi bir noktaya taşıyabilir. Yönetilen servis sisteminden yararlanan şirket ister büyük ister küçük ölçekli olsun, bu model sayesinde orta ve uzun vadede maliyet açısından da avantajlı konuma geçebilir. 

Yönetilen Hizmet Çeşitleri

Firmaların yönetilen hizmetlerden yararlanabileceği çok sayıda farklı alan bulunur. Bu noktada şirketin ihtiyacını ve hizmetten beklentisini belirlemesi önem taşır. Yönetilen hizmetlerin kapsadığı birim ve işlemlerden bazıları şunlardır:

·      Bilgi teknolojileri işlemlerinin tümü,

·      Veri yönetimi,

·      Sunucu bakımı ve teknik destek,

·      Sözleşme yönetimi,

·      Tedarik zinciri yönetimi,

·      Siber güvenlik desteği.

Yönetilen Hizmetini Kimler Kullanmalı?

Yönetilen hizmet modeli; iş hacmini büyütmek, BT sistemlerinin yönetimini uzman ekip desteğiyle yürütmek, operasyon maliyetlerini düşürmek, çalışanlarının verimliliğini artırmak isteyen tüm işletme ve kuruluşlarca tercih edebilir. Firmanızın iş alanı, çalışan sayısı ve büyüklüğü ne olursa olsun yönetilen hizmet desteği alarak hedeflediğiniz büyümeyi yakalamanız mümkün. 

Yönetilen Hizmetin Avantajları

İşletme veya kuruluşlar, yönetilen hizmet modeli sonucunda maliyetten performans iyileştirmeye kadar pek çok açıdan sayısız fayda sağlar. Yönetilen hizmetin sunduğu avantajların bazılarını ise şöyle sıralayabiliriz:

·      Büyüme odaklı olan ve iş hacmi artan şirketler, çalışanlarının refahını ve performansını artırabilmek adına üçüncü taraflardan destek alabilir. Yönetilen hizmet desteği sayesinde ilgili birim çalışanları öncelikli hedeflerini ve yükümlülüklerini daha verimli şekilde sürdürüp tamamlama imkânı bulabilir.

·      Uzman hizmet sağlayıcılarının veri yedekleme çözümleri ve teknikleri ile şirketin veri kaybı riski minimuma düşürülebilir.

·      Şirketin hacmine bağlı olarak özellikle BT hizmetlerini dışarıdan almak, modelin aylık veya yıllık abonelik imkânı sayesinde operasyonel maliyetlerin düşürebilmesine katkıda bulunabilir.

·      Entegre sistemler kullanılarak şirket içi çalışanlar, yöneticiler ve kullanıcılar için bulut ve bilgi teknoloji kaynaklarına sorunsuz erişim olanağı sağlanabilir.

Yönetilen Hizmet Alımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Üçüncü taraflardan şirketinizin herhangi bir birimi için yönetilen hizmet desteği almadan önce dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Yönetilen hizmet modelinden yararlanmadan önce gözden geçirmeniz gereken hususlara bir bakalım:

·      Uzman bir hizmet sağlayıcısından neden destek almak istediğinize dair net cevaplar verebilmelisiniz. Örneğin BT altyapısı için yönetilen hizmetlere başvurmadan önce kendi ekibinizi kurmanın hem operasyon hem maliyet açısından daha avantajlı olup olmayacağını gözden geçirmelisiniz.

·      Yönetilen hizmet modelinin şirketiniz adına verim, maliyet, operasyon ve iş geliştirme açısından kısa, orta ve uzun vadede ne gibi olanaklar sağlayacağını değerlendirmelisiniz.

·      Destek almak istediğiniz hizmeti belirledikten sonra bu alanda uzmanlığı olan ve ilgili alana dair güncel gelişmeleri takip eden bir ekiple çalışmalısınız.

·      Hizmet sağlayıcısının şirketin dijital sistemlerinde güvenlik açığı oluşturmayacağından emin olmalı, siber güvenlik hususunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamalısınız.

Yönetilen hizmetler sisteminden yararlanmak, işletme adına iş süreçlerini daha verimli ve sürdürülebilir kılacak önemli bir adım olabilir. Ayrıca bu modelle birlikte firma çalışanlarının birincil görevlerini eksiksiz şekilde tamamlamalarına ve hedef odaklı ilerleyebilmelerine katkı sağlanabilir. Siz de yönetilen hizmetler modeli ile şirketinizin operasyonel süreçlerinin aksaklık olmadan işlemesini sağlarken şirket maliyetlerini azaltıp iş hacminizi büyütme fırsatı yakalayabilirsiniz.