Sizi Arayalım
Bulut Veri Merkezleri KOBİ'lerin İmdadına Yetişiyor

KOBİ'ler Türkiye ekonomisindeki iş gücünün yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyorlar ve tüm ekonomik faaliyetlerin de yaklaşık yüzde 55'lik bölümünü gerçekleştiriyorlar. Ekonomik büyümede bu denli kritik rolleri olan KOBİ'ler en az büyük şirketler kadar dijital dönüşüme ihtiyaç duyuyor. Büyümek ve kurumsallaşmak isteyen her KOBİ, pazar ve rekabet koşullarını çok iyi değerlendirerek buna göre kendi içinde hangi değişimi yapması gerektiği ve önceliklerinin neler olduğunu iyi tespit etmeli.

KOBİ'lerin maliyetleri düşürmek, kar elde etmek, verimli olmak, müşterilerini kaybetmemek, yeni müşteriler bulmak, iş ortakları ve tedarikçileriyle dijital ekosistem oluşturmak, yasal mevzuata tabi olmak, rakiplerine göre geride kalmamak, marka yaratmak ya da marka güçlendirmek vb. başlıkları önceliklendirerek en fazla dönüşüme ihtiyaç duyulan bölümden işe başlaması çok önemli. Bir adım sonrasında da bunun için hangi teknoloji çözümlerinden yararlanacağını belirlemesi; sonrasında da bu dönüşümü mevcut insan kaynağıyla yapıp yapamayacağına bakıp, yapamıyorsa yeni kaynakları bünyesine katma yoluna gitmesi gerekiyor. IşNet Genel Müdürü Mehmet Fahri Can'ın da altını çizdiği gibi KOBİ'nin dijital dönüşüm sürecinde herşeyi kendisinin yapması mümkün değil. Her uzmanlık alanı için kendi içinde bir insan kaynağı barındırmasının da maliyetler açısından KOBİ'yi IşNet Genel Müdürü Mehmet Fahri Can oldukça zorlayacağını belirten Mehmet Fahri Can, şu bilgileri verdi:

"Bu anlamda KOBİ'lerin teknoloji tedariği, işletilmesi, yönetimi noktalarında danışmanlık desteği alması daha doğru ve ekonomik bir çözüm olacaktır. Danışmanlık desteği alırken de dikkat edilmesi gereken noktalar arasında marka bağımsız, markalarla uyumlu, güvenilir, mevcut ve gelecekteki iş ihtiyaçlarına bütünleşik olarak yanıt verebilen, ekonomik yeni nesil teknoloji çözümlerine yatırımı öngören şirketlerle çalışması gerekliliğini sayabiliriz.

KOBİ'ler öncelikle dijital dönüşümün hiç bitmeyecek sürekli bir yolculuğu ifade ettiğinin farkında olmalı çünkü teknoloji her gün değişiyor, yeni ürün ve çözümler geliştiriliyor. Dijitalleşen KOBİ deyince aklımıza; ürettiği ve dışarıdan gelen tüm verileri elektronik hale getiren, bunları da elektronik olarak saklayan, transfer eden, bilgisayar ağlarıyla bir yerden bir yere anında gönderen, raporlayabilen ve her an her yerden erişebilen/erişilebilen bir işletme geliyor."

Bulut veri merkezleri KOBİ'lerin imdadına yetişiyor

Bugün en küçük işletmenin ürettiği küçük çaplı bir veri bile son derece önem taşıyor çünkü bu verileri kullanarak bir sonraki adımlarını planlayabiliyor. Bu noktada KOBİ'lerin öncelikli olarak esnek, kolay işletilen ve yönetilen güvenli bir BT altyapısına yatırım yaparak işe başlamaları gerektiğini kaydeden IşNet Genel Müdürü Mehmet Fahri Can, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bulut veri merkezleri burada KOBİ'lerin imdadına yetişiyor. Sonrasında üretimlerini, müşterilerini, ürün ve satışlarını, gelir ve giderlerini vb. tek kaynaktan takip edebilecekleri kurumsal iş çözümlerine (ERP); veri analizi ve iş zekası çözümlerine yatırım yapmaları; veri iletişimi konusunda hızlı, güncel, ekonomik ve güvenilir çözümleri tercih etmeleri; bütünleşik siber güvenlik sistemleriyle de verilerini korumayı garantilemeleri gerekiyor.

KOBİ demek üretim demek. Nesnelerin interneti, Endüstri 4.0, yapay zeka, makine öğrenmesi ve robot teknolojisiyle birlikte üretimleri makinelerin yapacağı ve insanlarla robotların birlikte çalışacağı yeni akıllı döneme geçiş aşamasındayız. Yapay zeka ile birlikte iş süreçlerini kendi kendine öğrenen, planlayan, uygulayan otomasyon sistemlerini hayata geçirecek olan KOBİ'ler yarının büyük şirketleri olacak. Yanı sıra küresel KOBİ olma noktasında ihracat da önemli bir parametre. e-Ticaret ve dijital ekosistemlere entegrasyon KOBİ'lerin ihracatta sıçrama yapabilmelerini sağlayan önemli bir nokta. Öte yandan KOBİ'lerin mali sistemlerini yasal düzenlemelere uygun hale getirmeleri gerekiyor. Kamunun e-dönüşüm entegrasyonu çerçevesinde KOBİ'lerin e-fatura arşiv uygulamalarına hızla geçiş yapmaları kritik bir nokta. e-Fatura arşiv uygulamalarına geçecek olan işletme sayılarında hemen her yıl, yıllık geliri daha düşük olan KOBİ'leri de sisteme dahil ederek artış sağlanıyor. IşNet olarak yaptığımız yatırımlarla, e-dönüşüm ve dijitalleşme alanına öncelik vererek, kurumlara dijital dönüşüm dostu bilgi teknolojisi hizmetlerimizle rehberlik ediyoruz. KOBİ'lerin dijital dönüşümü için kesintisiz yeni nesil iletişim altyapısı, kamuyla e-entegrasyonu sağlayan e-fatura arşiv ve irsaliye çözümleri, bulut hizmetleri ve siber güvenlik çözümlerini uçtan uca bütünleşik olarak sunuyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız, donanımlı ekibimizle, önümüzdeki dönemde; robotik süreç otomasyon sistemi, nesnelerin interneti, siber güvenlik, bulut ve yapay zeka alanındaki yatırımlarımızla, inovatif, katma değeri yüksek çözümler sunmaya devam edeceğiz."


BTHABER | TEKNOLOJİ ile WIN WIN | 11-17 MART 2019 | Sayfa: 18